GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu politika Kişisel  Verilerin Gizliliği üzerine çıkarılan Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve ISO 27701 Kişisel Verilerin Yönetimi Sistemi standardına uygun olarak Rainpark Technologies LLC, Techpro Education tarafından kişisel verileri işlenen ilgili kişileri aydınlatmayı amaçlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için www.techproeducation.com.tr adresindeki Kişisel Verileri Yönetim Sistemi Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Biz kimiz?

Rainpark Technologies LLC/ Techpro Education, 2019 yılında USA merkezli, 9 E Loockerman St suite 311 Dover, DE 19901 USA adresinde kurulmuş, bilişim alanında bootcamp ve çeşitli ders organizasyonları ile IT eğitimi veren online hizmet sunan bir firmadır.

Sorumluluklarımız

Tüm firma çalışanları bu politikanın uygulanmasından sorumlu olmakla  birlikte, firmanın Üst Yönetimi ve Bilgi İşlem Ekibi, Kişiyi Tanımlayan Verilerin (PII) korunmasında  özel rol ve sorumluluklara sahiptir: Üst Yönetim, firma içinde PII'nin gizliliğinin gözetiminden ve sürekli iyileştirilmesinden ve ISO/IEC 27701'e dayalı kişisel veri yönetim sisteminin (PIMS) tasarımına, uygulanmasına, işletilmesine ve bakımına birimleri içinde ve kapsamında  liderlik etmekten sorumludur. Bilgi İşlem Ekibi, Gizlilik ve gizlilik anlaşmalarıyla ilgili firma politikalarına uymaktan, ağ ve ağ cihazlarının genel durumunu kontrol etmekten ve izlemekten ve bilgisayar ağları ve yazılımlarının uygulamasını, yapılandırmasını ve bakımını yapmaktan ve kişisel verilere erişimin yalnızca yetkili kişilerle sınırlı olmasını ve yetkisiz kişilerle paylaşılmamasını veya sağlanmamasını sağlamaktan sorumludur.

Kişisel veri işleme ilkeleri

Firma, isimler, adresler, kullanıcı adları ve şifreler ve fotoğraflar dahil olmak üzere gerçek kişilerin kimliğini ortaya çıkaran bilgileri toplar, saklar ve işler. Bu tür Kişiyi Tanımlayan Veriler (PII), yalnızca PII sorumlularına aydınlatma yapıldıktan ve gerekli durumlarda rıza alındıktan sonra toplanır. Toplandıktan sonra, aşağıdaki kurallar istisnasız ve her koşulda geçerlidir.

Kişisel veriler aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlenir ve saklanır;

 • a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • e) Her türlü yetkisiz veya yasa dışı erişime karşı korunma.

Kişisel Veriler:

a. Gayri resmi olarak iletilemez.

b. Belirlenen saklama süresinden daha uzun süre saklanamaz.

c. PII'nin uygun şekilde korunmasını sağlamayan kuruluşlara, eyaletlere veya ülkelere aktarılamaz.

d. İlgili kişi tarafından onaylanmadıkça diğer taraflarla paylaşılamaz.

 • Tüm firma çalışanları ve ilgili taraflar, Kişisel verinin uygun şekilde toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını ve ele alınmasını sağlama sorumluluğunu paylaşır.
 • Firma, kişisel verilerin işlenmesi sırasında oluşturulan bilgilerin bütünlüğüne, gizliliğine ve kullanılabilirliğine saygı duyduğunu garanti eder. Firma ayrıca bilgi varlıklarının dahili veya harici ve tesadüfi veya kasıtlı tehditlere karşı korunmasını sağlar.
 • Kişisel verilere erişim, yalnızca çalışmalarının amacı için ihtiyaç duyanlarla sınırlandırılmalıdır.
 • Kişisel veriler gayri resmi olarak paylaşılmamalıdır. PII'ye erişim gerektiğinde, çalışanlar bunu resmi ve yazılı olarak talep etmelidir.
 • Firma, PII'yi ele alırken sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olmak için tüm çalışanlarına kapsamlı eğitim sağlayacaktır.
 • PII, önceden yazılı talep ve onay alınmadan dahili veya harici olarak ifşa edilmemelidir.
 • Çalışanlar, PII'nin doğru şekilde ele alınması konusunda şüpheleri olduğunda yöneticilerine, birim koordinatörlerine veya bilgi güvenliği yöneticilerine sormalıdır.
 • Firma, belirli koşullar altında ve gerektiğinde, PII sorumlusunun onayını almaksızın PII'yi kolluk kuvvetlerine ifşa edebilir. Ancak firma, gerektiğinde hukuk danışmanlarından yardım alarak talebin meşru olmasını sağlayacaktır.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

Ticari faaliyetlerimizi sürdürmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel verilerinizin yasal nedenlere bağlı olarak işlenme amaçlarını bu politikanın sonunda bir tablo halinde görebilirsiniz.

Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz:

Ticari faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla;

·         Hizmet sağlayıcılarımıza (Eğitmenlerimize, sözleşmeli personelimize, teknoloji hizmeti vb.),

·         İhtiyaç duyulduğu takdirde geldiğiniz ülkenin resmi kurumlarına,

Müşteri Bilgi formunda şayet izin verdiyseniz;

·         Eski müşterilerimize bilgilendirme göndermek ve özel indirimlerden haberdar etmek için Birlikte çalıştığımız dijital pazarlama firmasına ,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

·         Gerektiğinde yargı mercilerine ve güvenlik birimlerine aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz Nelerdir?

Kişisel verileriniz firmamıza ya da web sayfamıza başvurduğunuzda bizzat sizden talep edilerek işlenmektedir. Ayrıca firmamızın, ticari faaliyeti kapsamında kullandığı iletişim araçları ve diğer internet sitelerinden yaptığınız çevrimiçi (online) başvurularda da kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

Yasal haklarınız nelerdir?

Kimliğinizi doğrulamak koşuluyla bize bizzat ya da yazılı olarak başvurarak aşağıdaki haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz. Firmamız başvurunuzu inceleyerek 30 günü geçmemek üzere en kısa sürede size cevap verecektir. Kendinizle ilgili olarak;

 • - Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • - İşlenen verilerinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Yasal Nedenlere Bağlı Olarak İşlenme Amaçları

    Yasal Dayanak

      Amaç

    Açık rızanız alınarak

       Size ürün ve hizmetlerimizle ilgili e-posta, broşür vb. gönderiyoruz, İnternet sitemizi ve diğer uygulamalarımızı kullandığınızda, bilgisayarınıza ya da diğer cihazlarınıza çerez ve benzeri teknolojiler yerleştirerek (çerez politikamızı inceleyebilirsiniz) bunları pazarlama ve benzeri amaçlarımız için kullanıyoruz. Yukarıdakiler dışında başka bir amaç için kişisel veriniz gerektiğinde bunu açıklayarak açık rızanızı alıyoruz.

   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

       Hizmet verilen ülkelerdeki Kanun, Yönetmelik, Tüzüklerinde Kişisel verilerin gizliliği maddelerine uyulması gerekliliği, Örneğin; Office of Privacy and Civil Liberties, U.S.Department of Justice, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR - General Data Protection Regulation)

       Güvenlik güçleri veya yargı mercilerince talep edilmesi,

·  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı kullanırken bunları cevaplayabilmek amacıyla bilgileriniz işlenmektedir.

  Bir sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla

 • - Eğitim yada program kayıtlarınızın yapılabilmesi,
 • - Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
 • - Kimliğinizi doğrulamak,
 • - Ödemelerinizin işlenmesi,
 • - Sizinle iletişim kurabilmek,
 • - Müşteri hizmetleri servisinin çalışabilmesi,
 • - Posta, telefon gibi bildirimlerinizi veya planlanmamış durumları haber vermek amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması

Sizin ya da bir başkasının hayati tehlikesi söz konusu olduğunda kişisel verilerinizi acil servislerle paylaşabilmek,

Techpro Education’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 • - Müşteri memnuniyetinin sağlanması;
 • - Ticari itibarımızın devam ettirilmesi;
 • - Anlaşmazlıkların çözümü;
 • - Dolandırıcılıktan korunma,
 • - Sistemlerimizin takibi ve kontrolü,
 • - Kredi kartı ile ödemelerde, kartınızın geçerliliğinin tespiti ve dolandırıcılığın önlenmesi,
 • - İş performansı artırma,
 • - Güvenlik kameraları, ve çağrı kayıt sisteminin kullanılması, suç işlenmesinin önlenmesi ve suçun tespit edilmesi,
 • - Ürün ve hizmetlerimizin pazarlanması; işimizin yasal düzenlemelere uygun yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Başvurular için  www.techproeducation.com internet adresi  ve iletişim kanalları kullanılmaktadır.

ISO YÖNETİM SİSTEM POLİTİKALARI


a. Kalite Yönetim Sistemi Politikası

Firmamız amaçları ve Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, hiçbir koşulda hizmet kalitesinden ödün vermemeyi, tüm riskleri kontrol altına almayı, çalışanlarımızın sürekli gelişimini ve memnuniyetini sağlamayı, müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde ele alarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı taahhüt eder.

Kalite Politikamız

Müşteri istekleri doğrultusunda mevcut ürün ve hizmet yelpazesine yeni hizmetler eklemek, ürün ve hizmet kalitesini arttırarak müşteri memnuniyetinin devamını sağlamak,

Hizmetlerimizi birinci dereceden etkileyen kanun ve mevzuatlara uymak, sektörümüzdeki yenilik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, sürekli iyileştirmeyi her günün ve her işin bir parçası haline getirmek,

Bütün çalışanların aktif katılımı ile tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, eğitimli, bilgili ve konusunda uzman çalışanlarımız ile tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, iç ve dış müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ile bütünleşik bir yapı kurmak; çalışma ortamlarının güvenli ve verimliliği artırıcı olmasını sağlamak,

Kaliteden ödün vermeden, etik değerlere bağlı, gelişen ve güncel teknolojiyi takip ederek sektörün ihtiyaçlarına ve dinamiklerine hızlı çözüm sağlamak, 

Kaynaklarımızın etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, sürdürülebilir ortamlar yaratmak ve sunduğumuz her türlü hizmetin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

Hızlı ve güvenilir olarak hizmetlerimizi sunmak, çevreyi korumak, deneyimli iş gücümüz, teknolojik altyapımız ve kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıp sistemimizi sürekli iyileştirerek sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olmaktır.

b. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Firmamız Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla; kabul edilebilir seviyenin üzerinden bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, bilgi güvenliği süreçlerinin performanslarını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi, alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve yatırımlarıyla bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi ve en aza indirgemeyi, müşterilerimizin bilgilerinin güvenliğini yasal şartlara uygun olarak karşılamayı taahhüt eder.

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi olmak üzere;

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • - Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,
 • - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • - Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • - Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek,
 • - Değerlendirmeler sonucunda aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
 • - Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
 • - Bilgi güvenliği hedeflerini ve faaliyetlerini belirleyerek BGYS‘yi planlamak,uygulamak, kontrol etme ve sistemin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak,
 • - BGYS kapsamı çerçevesinde görev, rol ve sorumluluklar ile gerekli kaynakları belirlemek,
 • - Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik kriterlerini belirleyerek bilgi varlıklarının envanterini çıkarmak,
 • - Bilgi güvenliğini yönetmek için mevcut ve potansiyel riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve uygun risk işleme seçeneklerini devreye almak,
 • - İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • - Bilgi güvenliği konusundaki güncel teknolojileri ve yenilikleri takip ederek, çözümler geliştirmek,
 • - Tüm paydaşların bilgi güvenliği ile ilgili belirlenen hususlara uyması için gerekli önlemleri almak,
 • - Bu politikanın duyurulmasını, erişilebilir olmasını, farkındalığının oluşmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 • - Bu politikanın ihlali durumunda ilgili süreçleri başlatmak ve takip etmektir.

c. Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi Politikası

Firmamız;

 • - Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak bağlamında USA, Avrupa Birliği Üye Ülkeleri, Türkiye başta olmak üzere kanunlara uyum içinde kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir.
 • - Tüm kişisel veri işleme faaliyetlerimiz, politikamız kapsamındadır. Bunlara; çalışanların, çalışan adaylarının, müşterilerin, tedarikçilerin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve herhangi bir kaynaktan toplanan ve işlenen herhangi bir veri de dâhildir.
 • - Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekte ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.
 • - Kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güdülerek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.
 • - Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar verileri muhafaza etmektedir.
 • - Kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
 • - Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek ve kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında açık rıza olmaksızın fiil ve faaliyet gerçekleştirilmemektedir.
 • - Kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek fiil ve faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
 • - İç ve dış konularda yer alan taraflarına kişisel verilerin korunmasına yönelik bilinç oluşturmakta ve ilgili yükümlülüklerini aktarmaktadır.
 • - Kişisel Verilerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlemektedir.
 • - Kişisel veri ihlallerini yönetmekte disiplin prosedürüne göre konuyu değerlendirerek ceza gerektiren suçlar ve ihlaller için kurul yetkililerine derhal bilgi vermektedir.
 • - Süreç bazlı varlık envanteri ve süreç bazlı risk değerlendirme ile kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü, verilerin güncelliğini ve kişisel veriye erişim yetkililerini sürekli takip etmektedir.
 • - Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi’ne yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi, sistematik olarak yönetilmesi, sistemin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve sistemin ihtiyaç duyduğu kaynakların ayrılmasını taahhüt etmektedir.

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu politikada, elektronik iletişim gizliliği hakkında AB Direktifi kapsamına giren çerezlere ve diğer benzeri teknolojilere atıfta bulunmak için “çerez” (cookie) terimini kullanıyoruz.

Çerez nedir?

Çerez, bir web sitesinin tarayıcınızdan, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklamasını istediği küçük bir veri parçasıdır. Çerez, web sitesinin eylemlerinizi veya tercihlerinizi zaman içerisinde “hatırlamasına” imkân verir.

Çoğu web tarayıcısı çerezleri destekler; ancak, kullanıcılar tarayıcılarını belirli türlerde çerezleri veya özel çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirler. Bunun yanı sıra kullanıcılar diledikleri zaman çerezleri silebilirler.

Neden Çerez Kullanıyoruz?

İçeriğimizle etkileşim biçiminizi daha iyi tanımak ve web sitemizi/sitelerimizi ziyaret deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Örneğin bazı çerezler dilinizi veya tercihlerinizi hatırlar; böylece web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde bu tercihleri yeniden yapmak zorunda kalmazsınız. Buna ek olarak çerezler, size web site(leri)mizdeki videolar gibi özel içeriği sunabilmemize de imkân veriyor. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi “yeniden pazarlama” çabasıyla size üçüncü taraf web sitesinde/sitelerinde hedefe yönelik reklamlarla hizmet sunmak üzere web sitemizdeki/sitelerimizdeki davranışlarınızdan öğrendiklerimizi kullanabiliriz.

Ne Tür Çerezler Kullanıyoruz?

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezleri

Web sitemizde hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanıyoruz.Birinci taraf çerezleri, genel olarak dil ve konum tercihlerini belirlemek veya temel site işlevselliğini sağlamak üzere kullanılan, web sayfası adresi alanından düzenlenen çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezleri, Servis sağlayıcıları gibi başka taraflara aittir ve bu taraflarca yönetilir. Web sitesi dışında bazı reklamlara izin vermek gibi amaçlarla birtakım formlar iletmek için gerek duyulabilir.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler web sitesindeki tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcınızı kapattıktan veya bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra dahi masaüstü veya mobil cihazınızda kalır. Ziyaretçi şablonları oluşturmak amacıyla kullanıcı davranışını analiz etmek ve böylece size ve web site(leri)mizi ziyaret eden başkalarına yönelik web sitesi işlevlerimizi iyileştirebilmek için bu çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezler, hedefe yönelik reklamlarla size hizmet verebilmemize ve site işlevlerinin ve reklamların etkinliğini ölçmemize imkân tanıyor.

Çerezler Reklam Amaçlarıyla Nasıl Kullanılır?

Çerezlerin yanı sıra web işaretleri, pikseller ve isimsiz reklam ağı etiketleri gibi reklam teknolojileri sizi ilgilendirebilecek reklamları size daha etkin biçimde sunmamıza yardımcı oluyor. Bunlar aynı zamanda reklam verenler için toplu denetim verilerini, araştırmaları ve performans raporlarını toplamamıza da yardımcı oluyor. Pikseller, reklamların size sunumunu anlamamıza, geliştirmemize ve birtakım reklamların size ne zaman gösterildiğini bilmemize yardımcı oluyor. Web tarayıcınız doğrudan reklam ağı sunucularından reklam ve web işaretleri talep edebileceğinden bu ağlar, siz onların sitesinden bir web sayfası talep etmişsiniz gibi kendi çerezlerini görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya ayarlayabilir.

Her ne kadar üçüncü taraf sitelerindeki tarayıcı davranışınız hakkında profil oluşturmak için çerez kullanmasak da size uygun ve ilgilerinize yönelik reklamlar göstermek için üçüncü taraflardan alınmış toplu verileri kullanıyoruz. Topladığımız hiçbir kişisel bilgiyi reklam verenlere aktarmıyoruz. Çerez ayarlarınızı değiştirmek suretiyle site dışı ve üçüncü taraf bilgilendirmeli reklamlardan çıkış tercihinde bulunabilirsiniz. Çıkış tercihinde bulunmak, ziyaret ettiğiniz sayfalardan reklamları kaldırmayacak fakat bunun yerine gördüğünüz reklamların sizin ilgi alanlarınızla örtüşmemesiyle sonuçlanacaktır. Bu da gördüğünüz reklam(lar)ın bu özel çerezler yoluyla ilgi alanlarınızla örtüştürülememesi anlamına gelir.

Üçüncü Taraf Çerezleri Nasıl Kullanılır?

Web sitelerimizdeki işlevlerden bazıları için, örneğin YouTube uzantılı videoların veya buraya yönlendiren bağlantıların bulunduğu bir sayfayı ziyaret ettiğiniz durumlarda üçüncü taraf tedarikçiler kullanıyoruz. Bu videolar veya bağlantılar (ve üçüncü taraf tedarikçilerden gelen her türlü diğer içerik) üçüncü taraf çerezleri içerebilir, dolayısıyla çerez kullanımları hakkında bilgi edinmek için bu üçüncü taraf sağlayıcıların gizlilik politikalarına başvurmanızı öneririz.

Çerezleri Nasıl Reddedebilir Ve Silebilirim?

Web site(leri)mizdeki çerez tercihlerine tıklayarak bir web sitesindeki ziyaretinize bağlı olarak ayarlanan tüm veya belirli çerez tiplerini reddetmeyi veya engellemeyi seçebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmek suretiyle web sitelerine ve/veya üçüncü taraf tedarikçilerin web sitelerine dair tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen çoğu tarayıcının çerezleri otomatik olarak kabul ettiğini dikkate alın. Dolayısıyla çerezlerin kullanılmasını istemiyorsanız çerezleri aktif olarak silmeniz veya engellemeniz gerekebilir. Çerezlerin kullanımını reddetmeniz halinde web sitelerimizi kullanmaya devam edebilirsiniz fakat işlevlerden bazıları doğru çalışmayabilir. Ayrıca çerezlerin nasıl silineceği veya reddedileceği konusunda ve genel olarak çerezler hakkında bilgi için www.allaboutcookies.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Çerezlerden bazılarını veya hepsini silmeksizin veya reddetmeksizin web sitemizi kullanmakla silmediğiniz veya reddetmediğiniz bu çerezleri cihazınıza yerleştirebileceğimizi kabul etmektesiniz.