2023 Mesleklerin Geleceği Raporu

2023 Mesleklerin Geleceği Raporu

         Bilgi teknolojilerinde son yıllarda yaşanan büyük gelişmeler, dijital bir dönüşüm sürecini de beraberinde getirdi. Bu hızlı dijitalleşme ise diğer teknolojik gelişmelerden çok daha hızlı ve köklü bir biçimde günlük yaşamı doğrudan etkileyerek, toplumsal düzeydeki ihtiyaç ve arz dengesini yeniden belirlemeye başladı. Bundan on yıl önce kişilerin ihtiyaç sıralamasında yer almayan dijital çözüm ve uygulamalar bugün artık temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Öyle ki, eğitim, ticaret, bankacılık, iletişim vb. gibi pek çok alandaki yazılım temelli uygulamaları kullanmadan günlük yaşama uyum sağlamak imkansız hale geldi.  

         Dijitalleşme, bu yeni sosyal yapı içerisinde toplumsal alışkanlıkları dönüştürerek yeniden belirledi ve geleneksel meslek yapıları kaybolarak yeni mesleki roller ortaya çıktı. Bu mesleki rollerin ağırlık noktasına baktığımızda, dijital dünyanın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklı pozisyonlar olduğunu görüyoruz. Yüzeysel bir gözlemle dahi fark edilen bu durum, bilimsel makalelere ve uluslararası kuruluşların araştırma raporlarına da yansıyor. Her yıl hazırladığı raporlarla mesleklerin geleceğine ışık tutan Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 yılı raporunda da, bilişim temelli işlerin her zamankinden daha güçlü biçimde ön sıralarda yer aldığı görülüyor.

         Her yıl belirli trendlerin gözlendiği çalışmada bu yıl, teknolojinin mesleklere ve yeteneklere olan dönüştürücü etkisinin öne çıktığı tespit edilmiş. Bu etkinin, teknolojik gelişmelere entegre olmak isteyen şirketlerin bunları benimsemesi ve buna göre bir yapı ve istihdam politikası oluşturması biçiminde geliştiği anlaşılıyor. Kısa zaman içinde doğurgan bir çevrime dönüşen bu süreçle birlikte, bilişim ve yazılımla ilgili spesifik mesleklerin en üst sıralarda kendine yer bulduğu, bu teknolojilerin otomatize ettiği bazı işlerin ortadan kaybolduğu, bu devinime ayak uyduramayan sektörlerin ise kan kaybettiği görülüyor.

         Rapordaki somut tespitlere yakından baktığımızda;

         1. Şirketlerin dönüşümleri açısından, yeni teknolojik trendlerin benimsenmesi, önümüzdeki 5 yıl boyunca anahtar güç olmaya devam edecek.

         2. Adapte edilmesi gereken teknolojiler arasında büyük veri, bulut bilişim ve yapay zeka teknolojileri öne çıkıyor. Şirketlerin %75'ten fazlası bu teknolojileri önümüzdeki beş yıl içinde sistemlerine entegre etmeyi planlıyor.

         3. Siber güvenliğin, iş alanındaki büyümenin en büyük itici gücü olması bekleniyor.

         4. En hızlı büyüyen mesleklerin Yapay Zeka uzmanlığı, Bilgi Güvenliği analistliği gibi teknoloji merkezli roller olduğu, en hızlı düşen mesleklerin de yine teknolojinin alana hakim olması sonucunda insana ihtiyacın kalmadığı veri girişi memuru, veznedar ve kasiyer gibi pozisyonlar olduğu görülüyor.

         5. Çalışanlar için, analitik düşünebilme ve yaratıcı düşünme becerilerinin aranan en önemli iki mesleki yetenek olmaya devam ettiği görülüyor. Bunların yanı sıra, yapay zeka ve büyük veri bilgisinin de 2023 yılında en çok yükselişe geçen beceri olduğu görülüyor.

         6. Şirketlerdeki dönüşümün belirleyicisi olan ilk iki makro trendin, yeni ve ileri düzey teknolojilerin benimsenmesi ile dijital erişimin yaygınlaştırılması olduğu tespit edilmiş.

         7. Şirketler tarafından önümüzdeki 5 yıl içerisinde sırasıyla; dijital uygulama ve platformlar, eğitim ve işgücü geliştirme teknolojileri, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve Cyber Security teknolojilerinin kurumsal yapılarına adapte edileceği belirtilmiş.

         Teknolojik gelişmelerin hız kesmediği yeni süreçte, Dünya Ekonomik Forumunun tespit ettiği bulgular, başka kuruluşlar ve araştırma şirketleri tarafından da doğrulanıyor. Her gün bir yenisi duyurulan yazılım temelli araç ve uygulamalar, artık kendi başına aranan mesleki bir beceriye dönüşüyor. Son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerin daha da derinleştirdiği ve boyutlandırdığı bu dönüşümün en önemli ve doğrudan sonuçlarını ise iş dünyasında görmekteyiz.

         Sektörün içinden bir gözle bu gelişmeleri takip eden TechPro Education, iş dünyasındaki dönüşümün belirleyici gücü olan son teknoloji Bilişim kurslarıyla sizi geleceğin mesleklerine hazırlıyor. Python ve Java gibi en çok kullanılan programlama dillerini, Siber güvenlik gibi iş dünyasındaki büyümenin koruyucu gücünü, Veri bilimi ve yapay zeka gibi son ayların en ileri konsept ve teknolojilerini profesyonel bir eğitim anlayışıyla önünüze getiriyoruz. İş dünyasında ihtiyacınız olan tüm bilgi ve becerileri analitik bir yaklaşımla aylar içinde size kazandırıyoruz. TechPro Education, sürekli güncellenen müfredatı, online eğitimdeki deneyimi ve en gelişmiş teknoloji ve becerileri en optimum çözümler halinde sunan yaklaşımı ile hayalinizdeki geleceğe sizi taşımaya devam ediyor.