Yazılım Eğitiminde Yeni Trendler

Yazılım Eğitiminde Yeni Trendler

         Teknoloji her alanda gelişmeye devam ettikçe hayatlarımızdaki etkisi de doğru orantılı olarak artıyor. Bunlar arasında günlük yaşamı en fazla dönüştüreni ise şüphesiz yazılım teknolojileridir. Günümüzde masaüstü, web ya da mobil ortamda herhangi bir yazılım ürününü kullanmadan sosyal yaşama uyum sağlamak imkansız hale gelmiştir. Sosyal medyadan iş dünyasına kadar artık her alanda yazılım uygulamaları, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

         Teknoloji ile içiçe geçmiş bu sosyal gerçeklikten dolayı sürekli olarak çeşitli ihtiyaçlara cevap veren yazılım uygulamaları geliştirilmektedir. İş bununla da kalmamakta, mevcut uygulamalar güncellenmekte ya da anında alternatifleri piyasaya sürülmektedir. Bu dinamik döngü, yazılım sektörünü günümüzde dünyanın en verimli pazarı haline getirmiştir.

         Güncel araştırmalara bakıldığında, teknoloji merkezli bu canlılığın genişleyerek ve derinleşerek uzun yıllar boyunca devam etmesi bekleniyor. Bunlardan sadece biri olan, ABD’nin İşgücü İstatistikleri Kurumunun 6 Eylül 2023’te güncellediği bir rapora göre; Web developer’ların genel istihdamının 2022'den 2032'ye kadar tüm mesleklerin ortalamasından çok daha hızlı bir şekilde yüzde 16 oranında artacağı öngörülmektedir. (bknz)

         Bununla birlikte, yazılım sektöründeki gelişmeyi belirleyen diğer önemli trendin, teknolojinin çok hızlı gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan spesifik uzman ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bugün, iş ilanlarına yüzeysel olarak bakıldığında bile bu durumu gözlemlemek mümkündür. Bilişim dünyasında iş arayan ve işverenlerin en çok kullandığı Linkedin platformundaki ilan başlıklarının pek çoğunun, yüksek öğretim ya da mesleki eğitimde karşılığı yoktur. Yazılım mühendisliği vb. ünvanlar ise alandaki genel yeterliliği ifade etmekte; şirketlerin aradığı spesifik donanımları karşılamakta yetersiz kalmaktadır.

         Bir örnekle ifade etmek gerekirse, günümüzde pek çok şirket yazılım ürünlerinin kontrol ve testi için Yazılım test mühendisi aramaktadır. Yazılım ürünlerinin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan bu spesifik alanda geleneksel eğitim modelinde uzmanlaşmak mümkün değildir. Bunun için tamamen özel olarak tasarlanmış bir eğitim almanız gerekmektedir. Yazılım sektöründe özellikle son yıllarda ortaya çıkan özel alanlar ve yeni iş modellerine bakıldığında benzeri sayısız örnek verilebilir. 

         Toplumsal talep ve buna anında karşılık veren teknolojik gelişmeler zinciri, yazılım sektöründeki bu özelleşmeyi sürekli derinleştirmekte; her derinleşme ise zamanla genişleyerek yeni iş pozisyonlarına dönüşmektedir. İşte, spesifik bir yazılım eğitiminin önemi tam bu noktada kendini göstermekte ve bilişim alanında neden özel bir eğitim modeline ihtiyaç duyulduğu sorusu da cevap bulmaktadır. Bootcamp olarak da adlandırılan bu model, bugün dünya genelinde sektörde aranan spesifik bilgi ve becerilere sahip bilişim mühendislerini yetiştiren profesyonel bir eğitim konsepti olarak öne çıkmaktadır.  

         TechPro Education, bu alandaki dört yılı aşkın tecrübesiyle, bilişim dünyasında en çok rağbet gören 11 ayrı alanda düzenlediği kurslarla, size iş dünyasında kullanacağınız bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyor. Bunun için, teoriyi pratikle harmanlayarak analitik bir yaklaşımla kolaydan zora doğru bir akış içerisinde eğitiminizi organize ediyoruz. Ders içeriği ve ilave sunduğumuz hizmetleri, sizi iş dünyasının aradığı vasıflara sahip kılacak şekilde tasarlıyoruz. Bununla birlikte, teknolojik gelişmeler ve bunların sektöre yansımalarını dikkatle takip ederek içerik ve metotlarımızı sürekli olarak güncelliyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra çıkan ve hemen eğitime adapte ettiğimiz dersleri mezunlarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz.