Salesforce Automation Testing

Salesforce Otomasyon Test Uzmanı Ne Yapar?

Salesforce Otomasyon Test Uzmanı, Salesforce uygulamalarını ve programlarını test etme konusunda uzmanlaşmış profesyoneldir ve bunların işlevsel, güvenilir ve yüksek kalitede olduğundan emin olmakla sorumludur.

Salesforce Otomasyon Test Uzmanları genellikle, test edilen Salesforce uygulamasının ihtiyaçlarını ve amaçlarını anlamak için geliştirme ve kalite ekipleriyle birlikte çalışır. Selenium, Apex Test Framework veya Salesforce'a özgü test araçları gibi Salesforce DX veya Salesforce Inspector gibi araç ve sistemleri kullanarak otomatik test scriptleri oluştururlar.

Salesforce Otomasyon Tester’ın temel sorumlulukları arasında şunlar bulunur:

Test Planlaması ve Tasarımı: Salesforce Otomasyon Test Uzmanları, test amaçlarını tanımlamak, test senaryolarını belirlemek ve test planları geliştirmek için ilgili tüm kişilerle birlikte çalışır. Test vakaları oluşturmak ve uygun yanıtları belirlemek için ihtiyaçları, kullanıcı hikayelerini ve iş süreçlerini analiz ederler.

Test Otomasyonu Geliştirme: Bu uzmanlar, Apex, Java veya Python gibi yazılım dillerini kullanarak otomatik test scriptleri geliştirir. Salesforce nesneleri, API'ler ve kullanıcı bağlantıları ile iletişim kurmak için otomatik sistemler kullanarak kullanıcı eylemlerini taklit eder ve uygulama davranışını kontrol ederler.

Test Yürütme ve Raporlama: Salesforce Otomasyon Testerlar, otomatik test scriptlerini çalıştırır, test sonuçlarını analiz eder ve hataları raporlar. Test çalıştırmalarını izler, başarısızlıkları tespit eder ve belgeler; geliştirme ekibiyle birlikte sorunları çözmek için çalışırlar.

Test Veri Yönetimi: Salesforce Test Uzmanları, otomatik testler için ilgili ve güvenilir test verilerinin mevcut olduğundan emin olurlar. Test verilerinin setlerini tasarlar ve yönetirler ve test sırasında kullanılan verilerin doğru ve tutarlı olduğundan emin olurlar.

Regresyon Testi: Salesforce Otomasyon Testerlar, yeni özellikler veya iyileştirmeler eklendikten sonra mevcut kullanımların beklenildiği gibi çalıştığından emin olmak için regresyon testi yaparlar. Salesforce uygulamasının güvenli ve geçerli olduğunu doğrulamak için otomatik regresyon test gruplarını günceller ve sürdürürler.

Salesforce test uzmanlarının, Salesforce kullanımı, veri modelleri ve iş süreçleri konusunda güçlü bir anlayışa sahip olmaları gerekir. Test otomasyon araçları, yazılım dilleri ve Salesforce testlerinde genellikle kullanılan test sistemlerinde yetenekli olmalıdırlar.

Bu uzmanların rolü, Salesforce uygulamalarının güvenli ve yüksek kalitede olmasını sağlamak için önemlidir. Tekrarlanan manuel test görevlerini otomatikleştirmek, daha hızlı test teslimatı, erken hata keşfi ve daha verimli sürüm döngüleri sağlayarak bu şekilde Salesforce kullanımındaki genel başarıya katkıda bulunurlar.

ABD'de Salesforce Otomasyon Testerlar İçin Yıllık Maaş Nedir?

Salesforce Otomasyon Tester maaşı, deneyim seviyesi, konum, endüstri ve şirket büyüklüğü gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, maaş aralığı şu şekildedir:

Giriş Seviyesi Salesforce Otomasyon Tester: Giriş seviyesi Salesforce Otomasyon Tester için maaş genellikle yılda 80.000 ila 90.000 dolar arasındadır. Bu kişiler alanda sınırlı deneyime sahip olup genellikle kariyerlerine Salesforce Otomasyon Tester olarak başlarlar.

Orta Seviye Salesforce Otomasyon Tester: Birkaç yıl deneyimden sonra, orta seviye bir Salesforce Otomasyon Tester yılda 90.000 ila 100.000 dolar arasında bir maaş alabilir. Bu seviyede, Salesforce Otomasyon Test tekniklerinde beceriler kazanmışlardır.

Kıdemli Salesforce Otomasyon Tester: Kıdemli Salesforce Otomasyon Tester veya lider pozisyonlarındaki kişiler yılda 100.000 ila 140.000 dolar veya daha fazla maaş alabilirler. Bu kişiler Salesforce Otomasyon Testinde geniş deneyime sahip olup genellikle liderlik becerilerine sahiptirler ve test süreçlerini ve ekiplerini yönetmekten sorumludurlar.